Monday, 15 February 2010

Bouw Diemer winkelcentrum moet duurzamer!

In Diemen is een megaproject van start gegaan om het winkelcentrum te vernieuwen, het Centrumplan.
Delta Lloyd is de projectontwikkelaar en houdt zich qua duurzaamheid aan de wettelijke normen. Maar de bouw is jarenlang vertraagd, de normen zijn achterhaald, en (even in het Balkenendiaans): met de kennis van nu hadden er toen andere keuzes gemaakt moeten worden.
Stel je voor: Elke winkelier wordt geacht om zijn eigen CV ketel op te hangen en een eigen koelingssyteem te installeren.
Wij van het Diemer Klimaatnetwerk stelden de vraag: Zijn er alsnog kansen om het nieuwe Diemer winkelcentrum duurzamer in te richten? Een van ons (Robert) ging op pad en voerde gesprekken met verschillende partijen (winkeliersvereniging, installatiebureau, wethouder) En het antwoord is: ja, het kan véél duurzamer! En het komt nog beter:
Met slimmere installaties (warmte-koude opslag) zouden de winkeliers hun energierekening met 50% kunnen verlagen en daarbij enorme hoeveelheden CO2 besparen. Diemen heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Met dit in het achterhoofd zijn de huidige plannen van DeltaLloyd volstrekt achterhaald.
De ontwikkelaar DeltaLloyd stelt zich arrogant op en wil niet met ons in gesprek. Ondertussen lezen wij op de sites van DeltaLloyd van alles over MVO en duurzaamheid.
Een taaie cocktail waar we dus nog lang niet klaar mee zijn.
Ik heb de foto's in dec. 2009 gemaakt omdat ik gefascineerd ben door de liefdeloosheid waarmee het centrum van Diemen is ingericht. Dit is waar we leven, hier hebben we met z'n allen voor gekozen. Wat zegt dat over ons? En komt het door dezelfde liefdeloosheid waarom het ons blijkbaar niets uitmaakt of de nieuwbouw duurzamer kan?